Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Pages

НАЙ-ПОЛЕЗНОТО

latest

Ето и коя група кога ще премине на Сурва 2024 Перник

РЕД НА ПРЕМИНАВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В XXX МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА МАСКАРАДНИТЕ ИГРИ „СУРВА“ –ПЕРНИК 2024 ПЕТЪК – 26 ЯНУАРИ 2024 г. 10:00- 13...РЕД НА ПРЕМИНАВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В XXX МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА МАСКАРАДНИТЕ ИГРИ „СУРВА“ –ПЕРНИК 2024

ПЕТЪК – 26 ЯНУАРИ 2024 г.
10:00- 13:00 ч. МЛАДЕЖКО МАСКРАДНО ДЕФИЛЕ "СУРВАКАРИАДА" / 25 групи - 1100 участници /
ДЕФИЛЕТА - XXX МФМИ „СУРВА“-ПЕРНИК 2024
1. Детска сурвакарска група при НЧ " Наука 1967г.", с. Черна гора, общ. Перник
2. Група „Бабугери“ , с. Коларово, община Петрич, област Благоевград..
3. СУ ,,Св. св. Кирил и Методий", гр. Земен, общ. Земен, Област: Перник
4. Детско -юношеска група, гр.Баня, общ. Карлово, обл. Перник
5. Сурвакарска група " Кракра" гр. Перник , Област:Перник.
6. Кукерска гр. " Камила" при НЧ”Асен Йосифов - 1926”-с. Габровница.Област: Монтана,
7. Младежка Кукерска Група, с.Бояново, общ.Елхово , Област: Ямбол.
8. Сурвакарска група при НЧ "Светлина-1924" гр.Земен, общ.Земен.
9. Ромска сур. група град Радомир, Община: Радомир.
10.Сурвакарска група село Конска, Община: Брезник, Област: Перник.
11. Група"Къпачи", гр.Кула, общ.Кула, Област: Видин.
12. Йорданови АРТ и Приятели” София,Област: София – град.
13 Кукерска група с.Елешница, общ. Разлог Област:Благоевград.
14. Първи Борчески Квартал Радомир, Община:Радомир, Област: Перник
15..Сурвакарска група - кв. Църква-Перник, област Перник,
16. Кукерска група, кв. Лъджа, Ивайловград, Община Ивайловград, Област: Хасково
СЪБОТА – 27 ЯНУАРИ 2024 г.
1. Сур. група към НЧ "Крюгер Николов -1922" село Пещера Община:Земен, Обл:Перник.
2. Кукерска група " Каваклии", кв. Долно езерово, гр. Бургас общ. Бургас.
3. Сурв. група с. Селищен дол, Общ: Перник, Област: Перник,
4. Сур. група "Глагорец" с. Стефаново , Общ. Радомир ,Област: Перник.
5.Кукерска гр. при НЧ"Искра-1927", с.Вресово,Общ. Руен Област: Бургас .
6. Сурв. група към НЧ "Граовска пробуда - 1928" с. Велковци Общ. Брезник.Об.: Перник.
Групи от чужбина 20 бр.
1. Маскарадна група – гр. Нуоро – Сардиния, Италия
2. Маскарадна група –гр. Игуменица, Гърция
3. Маскарадна група – гр. Лесковац, Сърбия
4. Маскарадна група – гр. Касторя, Гърция
5. Фолклорна група – гр. Белград, Сърбия
6. Маскарадна група –гр. Волaкас, Гърция
7. Маскарадна група – гр. Бела църква, Сърбия
8. Карнавална група при ОУ“Димитар Влахов“ – гр.Струмица ,
Република Северна Македония
9. Карнавална група при ОУ “Маршал Тито“- Муртино - Република Северна Македония
10. Маскарадна група – гр. Будва, Черна гора
11. Маскарадна група –с. Бегнище, Кавадарци – Република Северна Македония
12. Маскарадна група – с. Сопот, Кавадарци – Република Северна Македония
13. Маскарадна група – гр. Бранещи, Румъния
14. Маскарадна група – гр.Кардица, Гърция
15. Маскарадна група – гр. Птуй, Словения
16. Маскарадна група – гр. Прилеп, Република Северна Македония
17. Маскарадна група – гр. Ламего, Португалия
18. Фолклорна група – гр. Кочани, Република Северна Македония
19. Маскарадна група „ Конфуций център “ – гр. Русе
20. Цветовете на франкофонията- сборна група студенти от франкофонски държави, които се представят
със своите традиционни национални костюми!/
7. Сурв. група с. Ярджиловци,Община Перник.Об: Перник.
8. Кук. група "Васильовски дервиши",с. Семчиново, общ. Септември, Област: Пазарджик.
9. Кукерска група при НЧ"Родолюбие - 2006", с. Айдемир, Област: Силистра
10.Станчинарска група с. Ключ, Общ. Петрич ,Област: Благоевград.
11.Сурвакарска група "Китка" с. Витановци Област: Перник.
12.Кук. група Разлог- Старчевата,гр.Разлог, Област:Благоевград.
13. Кук.група с. Зимница, Община:Стралджа, Област: Ямбол..
14. Сур група при НЧ " Наука 1967г.", с. Черна гора, Област: Перник.
15. Кук. гр. (СТАРЦИ), с . Отец Паисиево общ. Калояново, Област: Пловдив,.
16. Бабугерска група - гр. Банско, обл. Благоевград.
17. Кук. група с. Г. Дряново, Общ:Казанлък Област: Стара Загора
18. Сур. група при НЧ "Иво войвода-1928г.", с Долна Секирна, община Брезник.
19. Кук. група с. Брежани, Общ:Симитли, Об:Благоевград.
20. Сдружение "Турийски кукери", с.Турия , общ.Павел баня, Област: Стара Загора.
21. Кукерска група град Ямбол, Община: Ямбол, Област: Ямбол.
22. Сурв. група кв.Струмско, гр.Благоевград, Област: Благоевград.
23 Сур. група при НЧ "Искра 1932"с.Слаковци, Община: Брезник.
24. Кукерска група "Джинот", село Джинот, община Стралджа, Област: Ямбол..
25.Старци, с.В. Левски общ.Карлово,Област: Пловдив.
26.Кукерска група към НЧ „Йордан Андонов - 1927“ с.Веселиново, общ.Тунджа Област: Ямбол.
27.Мечкарска гр. Пиперков чифлик, общ. Кюстендил Област: Кюстендил.
28.Сур. група при НЧ "Кл. Охридски 1915" С. Долни Раковец, общ Радомир
29.„Група за поддържане на традиции и обичаи"-с. Тъжа, общ. Павел баня, Област: Ст. Загора.
30.Станчинарска група кв. “Шарон” Град Петрич, Област: Благоевград.
31. Кукерска група "Дервиши“с. Варвара, общ. Септември. Пазарджик.
32. Сурвакарска група с. Бегуновци, община Брезник
33.Сур. група към НЧ "Просвета 1988" с. Гирчевци, община:. Кюстендил, Обл. Кюстендил.
34. Дервишка група, с.Церово,общ Лесичово, Област: Пазарджик.
35. Дервишка група, с. Лесичово, община Лесичово .Област: Пазарджик,
36.Сурвакарска група с. Калища, общ. Ковачевци Област: Перник.
37. Група Джамалъ, с.Равно поле, Община: Елин Пелин, Област: София – област
38. Сур. група с. Сирищник, Община Ковачевци, Област: Перник.
39. Сур. група към „НЧ Димитър Полянов - 1927 г“/с. Расник, Община:Перник
40.Сур. група, с.Богданов дол,общ.Перник Област:Перник.
41. Сурвакарска група към НЧ"Христо Ботев-1961г."- с.Люлин,Община Перник Об: Перник
НЕДЕЛЯ – 28 ЯНУАРИ 2024 г.
1. "Черни кукери"-при Н.Ч."Светлина-1904г" село Варненци,община Тутракан, Област: Силистра.
2.Сурвакарска група – Земен, Област: Перник.
3. Кукерска група, с.Победа общ.Тунджа Област: Ямбол.
4.Кук. група към НЧ "Просвета 1922", с. Слокощица, Кюстендил..
5.Кук. група НЧ”Хр. Ботев 1898”с.Дъбене,общ.Карлово, обл.Пловдив
6. Сурвакарска група село Сопица, община Брезник, област Перник
7.Лесновска група Деведжии, с. Лесново, общ.Елин Пелин, Област: София – област
8. Сурвакарска група "Върба", гр.Радомир, кв.Върба, Област: Перник
9. Сур. група-с.Лесковец,община Перник Област:Перник.
10.Сур. група НЧ "Гео Милев-1936 г.", с.Чепино, общ Ковачевци, Област: Перник ..
11.Сурв. група с. Прибой, община Радомир Област: Перник
12. Кукерска група ТРЕТИ кв. Благоевград. Област: Благоевград .
13.Сурвакарска група, с.Габров дол, община Земен.
14.Кукерска група "Джамал", село Нови хан, община Елин Пелин.Област: София – област.
15. Сурвакарска група с. Лобош, общ. Ковачевци,Област: Перник,
16. Сурвакарска група, , с.Садовик, общ. Брезник Област: Перник.
17. Квартал „Дълбошница“ гр. Петрич, Община: Петрич, Област: Благоевград .
18.НЧ „Зора 1948“г.с.Ябълково,.Кюстендил Област: Кюстендил.
19. Сурв. група при НЧ ,,П. К. Яворов 1926" с. Мещица, Област: Перник
20.Сурвакарска група към НЧ"Пробуда -1927г." с.Кошарево, общ.Брезник, Област: Перник.
21. Сурв. група с.Друган, Община: Радомир Име
22.Суровакарска група с.Светля, общ.Ковачевци, Област: Перник.
23. Сур. група с. Копаница, община Радомир, Област: Перник.
24. Сурвакарска група гр.Батановци, Перник Област: Перник .
25. Кв. Дълбошница, Петрич, Об:Благоевград .
26.Сурвакаска група към НЧ "Пробуда-1922г" с. Драгичево
27. Сурвакарска група при НЧ "Просвета-1928г.", с. Банище, общ. Брезник,
28. Село Гигинци, община Брезник, Област:Перник.
29.Сурвакарска група –с. Джерман,
30. Група „Хурса“село, Буново,Общ:Мирково Област:София – област.
31.Мечкарска група с. Кралев дол, Общ. Перник.
32. Сурв. гр. НЧ "Пробуда-1935г." кв. Бела вода, Перник.. .
33. Джамалари –село Жабокрът.Област: Кюстендил.
34.Сурвакарска група Големо Бучино , Община Перник.
35. Сурв. група НЧ "Светлина" ,с.Елов дол общ.Земен. Област: Перник.
36.Сурв.група с. Дивотино,Област: Перник

No comments

Реклама

Заснемане на кукери